Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikçilerine ödeme süreleri kısaltıldı

Ticaret Bakanlığı’nın kararına göre üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında ticari ilişkilerde düzenlemeye gidildi.

İdari cezayı perakende işletmeye yansıtma “haksız ticari uygulama” olarak kabul edilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında tarım ve ürünlerinin tedarikinde ödeme süreleri kısaltıldı.

Ödemelerin belirtilen şartlarına göre 30 ya da 45 günde yapılması gerekecek.

Alınan kararlar 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Karar 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikini kapsıyor

Yönetmelik ile üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde tarafların ölçeğine bakılmaksızın ödeme süresi “45 gün” olarak belirlendi.

Ürünlerin tedarikinde “alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli” ya da “alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli” olması durumlarında; alacaklının borçludan ölçeğinin daha küçük olması durumunda küçük ölçekli işletmeyi korumak amacı ile bu süre “30 gün” olarak belirlendi.

Karar görüşmeye açıldı ve Resmi Gazete’de yayınlandı

Ticaret Bakanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere uyum kapsamında, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki Yönetmelikte, Ticaret Bakanlığımızca Yönetmelik Değişikliği Taslağı hazırlanarak 24 Ağustos 2023 tarihinde ilgili kuruluşlar ve kamuoyu görüşüne açılmıştır. Ticaret Bakanlığımıza ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan ilgili 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanunla uyumlu olan yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında ticari ilişkilerle ilgili düzenlemelere gidildi

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde karşı tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan faaliyetler, “haksız ticari uygulama” olarak tanımlanarak yasaklandı.

İdari para cezası gerektiren yasaklar

Bu kapsamda; yasaklanarak, idari para cezasına bağlanan eylemler şöyle sıralandı:

-Karşı tarafın herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlanması,

-Kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması,

-Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin şartlarının, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlenmemesi,

-Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere yer verilmesi,

-Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet verilmediği halde, karşı taraftan prim ve bedel alınması,

-Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilmesi, ürünlerinin tesliminden sonra bozulma gibi maliyetlerin karşı tarafa yansıtılması ve satılamadığı gerekçesiyle iade edilmesi,

-İdari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetlerin üretici veya tedarikçiye yansıtılması,

-Kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle karşı tarafa ticari misillemelerde bulunulması,

-İşletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olunması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x